La Neuroposture

LA NEUROPOSTURE - to unikalna metoda opracowana i doskonalona w ciągu 30 lat przez francuskiego lekarza dr Jean-Pierre Schwenck’a, autora poczytnej książki "Une méthode optimale pour vivre sans douleur” (Optymalna metoda, jak żyć bez bólu), LA NEUROPOSTURE". Spędził on wiele lat studiując dogłębnie anatomię i fizjologię człowieka. Zajmowała go problematyka bólu o różnym podłożu. Poszukiwał rozwiązań.

Założeniem jego metody jest teza, iż ciało jest jednością i wszystko w nim powinno funkcjonować prawidłowo przez cały czas. Zakłócenie tego stanu, zwłaszcza przewlekłe, doprowadza do choroby, będącej wynikiem braku harmonii w funkcjonowaniu organizmu jako całości.

Powrót do normy umożliwia terapia nazwana przez jej twórcę doktora Jean-Pierre Schwenck’a la Neuroposture. Jest to precyzyjnie przemyślany i zaprojektowany system medyczny. Jego istotą są bardzo proste zalecenia ogólne dotyczące konieczności wprowadzenia zmian stylu życia, w tym też w ubiorze i umeblowaniu oraz łatwe ćwiczenia fizyczne wykonywane pod kierunkiem doświadczonego terapeuty. Ćwiczenia te są następnie kontynuowane samodzielnie w domu.

Doświadczony w tej metodzie terapeuta stara się, zgodnie z założeniami doktora Schwenck’a, dotrzeć do źródła problemu danej dolegliwości. Takie podejście czyni Neuroposturę bardzo skutecznym narzędziem do walki z bólem.

La Neuroposture pozwala na korzystanie z naszych własnych zasobów, bez używania sprzętów ani manipulacji wykonywanych przez osobę trzecią, na uzyskanie znakomitych i zaskakujących rezultatów. W ich efekcie znikają m. in. chroniczne migreny i bóle mięśniowe, zauważalnie poprawia się też koordynacja ruchowa, rozluźniają się mięśnie posturalne a wykonujący ćwiczenia zaczynają poruszać się z lekkością i wdziękiem.

Neuroposture od samego początku znalazła zastosowanie w stomatologii jako istotne wsparcie przy korygowaniu wad zgryzu. Dodatkowe korzyści obserwowane przez stosujących tę metodę to poprawa jakości widzenia, słuchu, węchu jak również funkcji narządów wewnętrznych, w tym płuc, serca, jelit, nerek.

W okresie ostatnich kilkunastu lat prac nad udoskonalaniem swojej metody dr Schwenck poświęcił również uwagę zagadnieniom związanym z nieprawidłową dietą współczesnego człowieka, będącą wielokrotnie przyczyną stanów zapalnych.